Oferujemy
                                                                                                     

Mowa to zwierciadło naszych myśli!

Chcesz podnieść swój poziom sprawności językowej?

Wiemy jak to zrobić. Zapraszamy na zajęcia specjalistyczne.


                 

  • DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA
  • WSPOMAGANIE PROCESU NAUKI PISANIA, CZYTANIA I LICZENIA
  • GRUPOWE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
  • TRENINGI BIOFEEDBACK
  • ZAJĘCIA Z ZAKRESU DYKCJI, EMISJI I HIGIENY GŁOSU
  • SZKOLENIA, PRELEKCJE, SPOTKANIA, POGADANKI
  • WYKŁADY I WARSZTATY TEMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI I DLA RODZICÓW

  

                         Terapia dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości.